Afrikaans HT (10)

10 HT:

V1:
2 uur
60 punte
Leesbegrip: 30 punte
Opsomming: 10
Taal:20
– Assimilasie
– Homoniem
– Hooftelwoorde
– Bepalings en bysinne
– Lydend en bedrywend
– Diftong
– Stereotipering
– Hulpwerkwoorde
– Homofoon
– Betreklike voornaamwoord
– Leestekens en skryftekens
– Meervoude
– Koppelwerkwoord
V2:
2 uur
45 punte
Gedigte:
Thumela
Sprokie vir ‘n stadskind
Busrit in die aand
Drama:
Die Testament
Ken langvraag op bl 92 asook alle kortvrae

Term 3

Week ending 16-20 Augustus 2021

 

Term 2

Week ending 24 – 28 Mei 2021

Week ending 20 Mei 2021

Week 7: Week ending 1 April 2021

Week 3: Week ending 5 March 2021

Sien huiswerk vir kwartaal 1