Tourism (10)

TERM 4 * KWARTAAL 4
TERM / KWARTAAL 3
TERM / KWARTAAL 2
Week ending 24 May – 4 June 2021
Week 2: Week ending 26 February 2021

Dear Students

Please complete the Tourist Profile Activity in your work book.

Geagte studente
Voltooi asseblief die toeristeprofielaktiwiteit in u werkboek.
Week 1: Week ending 19 February 2021
Good day Students,
Please read the following units in the Study Guide on the E-Portal as preparation for next week’s lessons:
Unit 1: Introduction to Tourism
Unit 2: Types of tourists and tourist profiles
Unit 3: Different modes of transportation
Unit 4: The hospitality sector
Unit 5: The South African Grading System
Kind regards
Ms Jansen
Goeie dag Studente,
Lees die volgende eenhede in die studiegids oor die e-portaal as voorbereiding op die volgende week se lesse:
Eenheid 1: Inleiding tot Toerisme
Eenheid 2: Tipes toeriste en toeristeprofiele
Eenheid 3: Verskillende vervoermiddele
Eenheid 4: Die gasvryheidsektor
Eenheid 5: Die Suid-Afrikaanse graderingstelsel
Vriendelike groete Me Jansen