History (10)

Term 3

Die volgende weke se werk is van toepassing op die September Eksamen 2021.

Week 4 : (Powerpoint : skyfies 1 tot 21) – Brongebaseerde Vrae = [50]
Week 5(7) Powerpoint : skyfies 1 tot 10) – Opstelvraag               =[50]
                                              TOTAAL:  [100] = 2 uur vraestel
The content of the following weeks will focus on the September Exams 2021.
Week 4 : Powerpoint : Slides 1- 21)- Source -Based Questions [50]
Week 5 : Powerpoint : Slides 1 -10) – Essay Question                [50}
                                          TOTAL :  [100] = 2 hour paper
Good luck!!
____________________________________________________________

Vind aangeheg lesplan . Gebruik alle bronne in lesplan om opstelvraag te formuleer.
Geskiedenis Toets ( Opstelvraag : Nalentskap van Shaka Zulu) sal afgelë word op Donderdag 26 Augustus 2021 periode 5.

Please find attached lesson plans. Use the lesson plan with all the sources to construct your essay.
History  Essay Test ( Legacies of Shaka Zulu): Thursday 26 August 2021 period 5.

Geskiedenis Graad 10 Kwartaal 3 Week 6_2020

History Grade 10 Term 3 Week 6_2020

Week ending 26 February 2021

SELFSTUDY

– Songhai: an African Empire in the 15th and 16th centuries (around 1340 to 1591)

*  learning and culture

* fall of the Empire: Moroccan invasion of 1591.

– ACTIVITY 2, PG 19 in the textbook

Mr Stuurman