Math Lit (10)

TERM 4 * KWARTAAL 4

 

 

TERM 3 / KWARTAAL 3

 

 

TERM 2 / KWARTAAL 2

Scope

– Herleiding, Tyd en Temperatuur/Conversion, Time and Temperature
– Tariefstelsels/Tariff Systems
-Munisipale state/Municipal Statements

 

 

 

Week 6: Week ending 26 March 2021

Study the following for task 1 // Leer die volgende vir taak 1:

  • Rounding // Afronding
  • Percentages // Persentasies
  • Time, Speed, Distance // Tyd, Spoed, Afstand
  • Conversions // Herleidings
  • Ratio’s // Verhoudings
  • Rate // Koers
  • Proportion // Eweredigheid

Week 1: Week ending 19 February 2021