Afrikaans HL (11)

GRAAD 11

AFRIKAANS HUISTAAL

AFBAKENING NOVEMBER EKSAMEN

GEDIGTE [30]

  • GEBUIGDE POSKAARTE
  • DRAAI NA MY
  • VYF KOEPLETTE AS DETOX
  • ONGESIENE GEDIG [ VERPLIGTEND]

ROMAN [25]

  • DROOMDELWERS LANGVRAAG [25]

OF

KONTEKSTUELE VRAE [25]

Kwartaal 3

Lees die drama OP DIE PLANKE MY JAPAN en doen opsommings van elke toneel.

Week 3: Week ending 5 March 2021

Droomdelwers hfs 1-4 en som die hoofstukke op.

Voltooi enige uitstaande stelwerk en die toespraak
Werk deur die lesplan